Info algemeen

Eerst even kort de Stichting voorstellen:

Stichting Jeugdwerk Zuidplas
In deze alinea kun je lezen wat voor werk wij doen en voor welke doelgroep. Je kunt kijken welke werkvorm jouw interesse heeft en op welk gebied jij het liefst stage zou willen lopen.

Stichting Jeugdwerk Zuidplas is een professionele organisatie die zich bezighoudt met het jeugdbeleid van gemeente Zuidplas. Door het organiseren van activiteiten en diensten, wordt er bijgedragen aan het stimuleren van de ontwikkeling van alle jongeren in Zuidplas tot sociaal redzame en economisch zelfstandige volwassenen. De missie van Jeugdwerk Zuidplas luidt dan ook als volgt: Het algemeen welzijn van jeugd en jongeren te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Doelgroep
Jeugdwerk Zuidplas richt zich op de jeugd tot 23 jaar, woonachtig in gemeente Zuidplas. Vroeger richtte het aanbod zich vooral op de jeugd vanaf 14 jaar, maar de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de jongere doelgroep. Vroeg investeren in de jeugd is één van de aandachtspunten van Jeugdwerk Zuidplas. Met het brede school project (BRAinS) is er steeds meer aandacht gekomen voor deze jongere doelgroep. Met een uitgebreid activiteitenaanbod wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen. Eén van de bijkomende voordelen is dat de kinderen al vroeg bekend raken met (het aanbod van) Jeugdwerk Zuidplas.

Werkvormen

Jeugdwerk Zuidplas kent vijf verschillende werkvormen.

  • Accommodatie gebonden jeugdwerk

In dit jongerencentrum (’t Blok), waar tevens het kantoor zich bevindt, worden cursussen, uitgaansactiviteiten en diensten aangeboden. Per week worden er hiermee ongeveer 350 jongeren bereikt. De visie van het accommodatie gebonden werk is om jongeren te helpen door onder andere een veilige omgeving aan te bieden, een mogelijkheid geven tot zelfontplooiing en het bieden van een veilige manier van uitgaan en amusement.

  • Ambulant werk

Op straat wordt er door ambulant jongerenwerkers contact gezocht met de jeugd. Op deze manier worden er per week gemiddeld 50 jongeren bereikt. Wanneer de jongerenwerker merkt dat er iemand problemen heeft, kan hij jongere één op één begeleiden. Met het ambulant werk wordt geprobeerd om een stukje volwassenheid en sociale vaardigheden over te brengen, het bewustzijn vergroten. Dit wordt gedaan door het werken met groepsdynamiek en als voorbeeldfunctie te fungeren.

  • Sportbuurtwerk

Het sportbuurtwerk is eigenlijk een middel van de ambulant jongerenwerker in het bereiken van - en werken met groepen jongeren. Sportactiviteiten worden ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Met grote regelmaat worden sportactiviteiten in de wijk georganiseerd om sportbeleving te stimuleren. Met de organisatie van zaalvoetbaltoernooien, sportieve evenementen, straatvoetbal-, basketbal- en andere toernooitjes, bereikt de ambulant jongerenwerker een paar honderd jongeren per jaar.

  • Jongereninformatie

Het verzorgen van voorlichtingslessen op scholen en informatieve evenementen (zoals de scholenmarkt) vallen onder deze werkvorm. Daarnaast is er nog een ‘jongeren inlooppunt’ gevestigd in ’t Blok, waar jongeren terecht kunnen voor vragen en de beschikking hebben over computers, brochures en folders. Ook is er nog een digitaal jongerenloket: www.JIZU.nl (Jong in Zuidplas). Maandelijks worden er hierdoor 1.500 unieke bezoekers getrokken.

  • Brede School (BRAinS)

BRAinS is een groot samenwerkingsproject van de gemeente, het jeugdwerk, het onderwijs (zowel basis- als voortgezet), culturele instellingen, (sport)verenigingen en particulier initiatief. Het aanbod bestaat jaarlijks uit ongeveer 140 activiteiten, waar gemiddeld ruim 3.500 aanmeldingen voor binnenkomen.