Vacatures

Vacature Ouderenadviseur/ Sociaal Makelaar

Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband tussen Stichting Samen Zuidplas en de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas. Er wordt nauw samengewerkt met het Sociaal Team en andere organisaties binnen het sociaal domein om o.a. hulpvragen zo vroeg mogelijk te signaleren en er met elkaar voor te zorgen dat deze op de juiste plek worden opgepakt. Hierin vervult de Sociaal Makelaar een belangrijke functie.

Welzijn Zuidplas is vanaf 2016 een voorliggende voorziening van Gemeente Zuidplas voor de uitvoering van het welzijnswerk, waaronder jeugd- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en ouderenadvies.

Per direct zijn we op zoek naar een:

 

Ouderenadviseur (12 uur pw) / Sociaal Makelaar (12 uur pw)

Waar kom je te werken?
Gemeente Zuidplas bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den  IJssel, Moordrecht en het buurtschap Oud Verlaat. De ouderenadviseur/Sociaal Makelaar heeft een vaste werkplek in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hier vandaan  ben je regelmatig aanwezig in andere dorpen van Zuidplas.

Wat ga je doen?
De vacature betreft een combifunctie bestaande uit 12 uur Ouderenadvies en 12 uur Sociaal Makelaar. Het geniet grote voorkeur beide functies bij één medewerker onder te brengen.
Ouderenadviseur: Je werkt voor en ondersteunt zelfstandig wonende ouderen die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen verminderd vat hebben op de inrichting van hun leven. Het lukt hen (tijdelijk) niet een passend hulpaanbod te vinden of voldoende gebruik te maken van bestaande voorzieningen.

Als ouderenadviseur verstrek je persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot. Uitgangspunt is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over eigen leven behoudt. Er is een team van vrijwilligers actief, waarin de ouderenadviseur een ondersteunende en aansturende rol vervult. Binnen het team is nog een ouderenadviseur actief, waar je mee samenwerkt. Omdat er sprake kan zijn van meervoudige, complexe vraagstukken wordt er nauw samen gewerkt met het Sociaal Team.
Sociaal Makelaar:  Je bouwt bruggen tussen het preventieve welzijnsveld en het Sociaal Team.  Daarvoor onderhoud je een breed netwerk. Je zorgt ervoor dat processen rondom casuïstiek van het preventieve welzijnsveld vloeiend overgaan in het Sociaal Team en vice versa. Je hebt hierin een ondersteunende rol in het opzetten van werkprocessen, zodat de neuzen van het Sociaal Team en het welzijnsveld dezelfde kant op staan. Je bent een klankbord voor werkers in zowel het  welzijnsveld als het Sociaal Team en schuift waar nodig aan bij overlegvormen. Ook signaleer je de behoefte aan nieuwe voorzieningen en organiseer je dat signalen worden opgepakt. Binnen de gemeente is nog een Sociaal Makelaar actief met de focus op jeugd en jongeren. Door jouw specifieke kennis van de doelgroep volwassenen/ouderen, vormen jullie samen een goed team.

Jouw  profiel
Wij zoeken een collega die ondernemend, creatief en resultaatgericht is. Je beschikt over een diploma van een relevante HBO-opleiding. Je bent een stevige, sociale gesprekspartner die doortastend te werk gaat. Je bent een ware netwerker die bekend is in het domein van zorg en welzijn. Je bent in staat om met een helicopterview naar materie te kijken. Daarnaast werk je al een aantal jaar in een setting waarin je veel te maken hebt gehad met de doelgroep volwassenen/ouderen. Je kunt hulpvragen signaleren, inventariseren en onderzoeken. Ook ben je sterk in het geven van voorlichting, informatie en advies en heb je ervaring in het aansturen van vrijwilligers. Je kunt zorg- en hulpverlening coördineren en je hebt kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen, het zorgnetwerk en de sociale kaart.

Aanbod
Een tijdelijk dienstverband voor 24 uur per week tot 31 december 2016. Bij goed functioneren volgt verlenging met een jaar contract, waarna een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Dit bij ongewijzigd gemeentelijk beleid.  Inschaling volgens de cao Welzijn en Dienstverlening schaal 8.

Interesse? Heb je interesse in deze baan, maar nog vragen?

Bel of mail met Marije Dirksen, Teammanager, via marije@welzijnzuidplas.nl /

06-48976117.

Solliciteren? Stuur je sollicitatie samen met een CV, vóór 13 mei 2016 naar marije@welzijnzuidplas.nl

De gesprekken vinden plaats begin juni 2016 (week 23 en 24).