Wat is Stichting Jeugdwerk?

Welkom bij Jeugdwerk Zuidplas

 

STICHTING JEUGDWERK ZUIDPLAS

De stichting wordt gesteund door:

de gemeente,       het VSBfonds,                 het Oranje Fonds,                 Rabobank Gouwestreek

WIE ZIJN WIJ??

Stichting Jeugdwerk Zuidplas is een professionele organisatie en partner van gemeente Zuidplas voor de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. We hebben acht personeelsleden in dienst en er werken vele vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers.

Bij raadsbesluit van 13 mei 2003 werd de uitvoering van het gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid bij Stichting Jeugdwerk Zuidplas ondergebracht.
We bieden een scala aan activiteiten en diensten voor de jeugd in Zuidplas.
Hiermee dragen we bij aan het stimuleren van de ontwikkeling van álle jongeren in de gemeente tot sociaal-redzame en economisch zelfstandige volwassenen.

Stichting Jeugdwerk Zuidplas werkt vraaggericht. Door veelvuldig contact met jongeren blijkt waar behoefte aan is en hier spelen we zoveel mogelijk op in. Belangrijk hierbij is dat jongeren wel zelf meewerken om een ‘u vraagt, wij draaien’ houding te voorkomen.


VERSCHILLENDE WERKVORMEN
Stichting Jeugdwerk Zuidplas is onder te verdelen in werkvormen:

  • accommodatiegebonden jeugdwerk ('t BLOK)
  • het Jongeren Informatie Punt (JIP)|
  • het ambulant werk
  • sportbuurtwerk
  • het overkoepelend jeugdwerk
  • brede school (BRAinS)
  • digitaal jongeren loket (CJG/JINKY)

'T BLOK
't Blok is de basis van Stichting Jeugdwerk Zuidplas. In 't Blok aan het IJsermanpad 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel is het kantoor, maar vooral is er van alles te doen voor jongeren. De activiteiten, concerten en feesten zijn toegankelijk voor iedereen, tenzij er een specifieke leeftijd bij staat vermeld. Op deze site is alles te vinden over wat er allemaal te doen is en hieronder kun je indien gewenst alvast even virtueel rondwandelen in 't Blok.

SKATEPARK
Naast 't Blok is een skatepark. Jongeren hebben geholpen met het skatepark bouwen en er wordt volop gebruik van gemaakt. In de zomer worden er BBQ-tjes georganiseerd en er zijn af en toe wedstrijden. Lekker skaten, steppen en BMX-en, muziekje erbij en binnen af en toe een verfrissing of een ijsje halen!

JWF GEBOUW EN INLOOPPUNTEN
In de andere dorpskernen van de gemeente Zuidplas is Stichting Jeugdwerk Zuidplas ook actief. Zie verder in onze site.